top of page
Office_2stole_1px.jpg
Office_zoom1.jpg

Målgrupper

 

I en verden, hvor støj og stimuli er støt stigende og hvor det bliver stadigt mere udfordrende at finde ro til fordybelse, refleksion og koncentration, ser vi behovet for akustikdæmpende og adfærdsregulerende redskaber som aktuelt og relevant mange steder.

 

Habi®Caves anvendes i dag typisk både på arbejdspladser, i kontormiljøer, i venteområder, på uddannelsessteder, i skoler, daginstitutioner og generelt alle steder, hvor mennesker færdes og påvirkes af deres omgivelser.

 

"Den er god og der er ro."

Citat fra elev i 3. klasse på Hårup Skole, Aarhus Kommune

Kontor

KONTORMILJØ
Skab et sundt kontormiljø med fokus på trivsel og bæredygtighed med Habi®Cave

Flere Habi®Caves vil forbedre jeres kontormiljø, da alle har glæde af at kunne tage microbreaks i hverdagen. En pause i Habi®Cave vil desuden forbedre brugerens ydeevne og koncentrationsevne. Habi®Cave er en bæredygtig, akustikdæmpende og sansemodulerende hule til at tage microbreaks i dagligdagen. Hulens skulpturelle og æstetiske udformning er inspireret af origamien – den japanske papirfoldeteknik, hvor man i et enkelt stykke papir skaber en organisk form. Habi®Cave er et nytænkende og innovativt møbel, idet den er udviklet i samarbejde med bruger, producent og leverandør. Derved er konceptet og designet baseret på evidens og data. Habi®Cave er et miljøvenligt møbel. Og så er det vel bare et plus, at I også får et æstetisk lækkert danskproduceret designmøbel.

Læse- og læring
Hospitality

HOSPITALITY
Habi®Caves smukke design og støjreducerende effekt gør den perfekt som loungemøbel i hotellobbyer, lufthavne, museer mm.

Steder hvor mange mennesker færdes, kan let blive overstimulerende, hektiske eller fulde af støj og andre stimuli, som fjerner fokus fra oplevelsen eller forstyrrer pausen eller arbejdet. Med Habi®Cave i det sociale rum vil enhver kunne finde en pause med plads til hvil eller ro til telefonsamtalen. For brugeren siddende inden i Habi®Cave er lyden udefra reduceret med 33%. På museet kan oplevelsen intensiveres med ro til at opleve udstillede værker, i lufthavnen kan ventetiden anvendes til et hvil i det helt private ”rum-i-rummet”. Ligeledes kan den med fordel benyttes som loungemøbel i lobbyen på hoteller, i konferencecentre, på restaurenter og i diverse opholds- og venterum. Habi®Caves indbydende og æstetiske udtryk, smykker samtidig de fleste rum og lokaler, og de fleste vil opleve sig draget og inviteret indenfor i det personlige stillerum. De akustiske egenskaber påvirker desuden lyd og støj i lokalet på positiv vis.

LÆSE- OG LÆRINGSMILJØ
Skab bedre trivsel og et bedre læringsmiljø med Habi®Cave

Inklusion og inkluderende læringsmiljøer er hverdag på de fleste skoler og uddannelsessteder. Det er derfor nødvendigt at indtænke mulighed for at tilgodese de mange individuelle behov ind i de fysiske rammer – da de har så stor betydning for vores trivsel. Især hvis der er tale om særlige behov, særlig sensitivitet eller skal udføres opgaver, der kræver ro, fordybelse og koncentration. Habi®Cave giver et bud på, hvordan man kan skabe inkluderende fællesskaber, idet Habi®Cave fungerer som en hjælp til elever og lærere i en travl skoledag, og understøtter forskellige behov og læringsprocesser hos eleverne. Samtidig bidrager Habi®Cave med det unikke ”rum-i-rummet”, uanset om man søger pause og hjernefred eller om det er til uforstyrret at arbejde.

Specialområdet

SPECIALOMRÅDET / SOCIAL- OG SUNDHED
Giv mennesker med udviklingsforstyrrelser, neurologiske og kognitive problemer et roligt miljø med Habi®Cave

Vores omgivelser er med til at forme den måde vi agerer og interagerer på. Omgivelserne har betydning for vores trivsel, og vores evne til at være deltagende i fællesskaber. Samtidig er omgivelsernes udformning betydningsfulde for egne læringsprocesser og handlemuligheder i eget liv. De individuelle behov for at tilpasse omgivelserne eller for at kunne trække sig fra omgivelserne, skal helst være til stede, for at mennesket trives. For at kunne deltage og interagere i hverdagen, har mennesker med særlige behov ofte brug for støtte til at sortere i udefrakommende indtryk. En støtte der kan hjælpe til at skabe ro i krop og hjerne og hjælp til at regulere opmærksomhedsniveauet. Ved at have muligheden for at sidde en stund i Habi®Cave, hvor sansestimuli fra omgivelserne reduceres kraftigt, vil mange kunne give hjernen en pause og samtidig undgå at skulle være isoleret i et helt andet lokale. Denne mulighed vil kunne reducere udadreagerende adfærd, sociale udfordringer, koncentrationsvanskeligheder og uro væsentligt på fx institutioner, sengeafsnit, specialskoler, plejecentre mv.

Bibliotek

BIBLIOTEK
Brug Habi®Cave til at skabe et lækkert studie- og læsemiljø der inviterer til fordybelse

For meget støj og mangel på ro er med til at påvirke vores evne til at koncentrere os og holde fokus i længere tid. Habi®Cave er med sin akustikdæmpende egenskab med til at skabe hygge, ro og fordybelse for brugeren, ung som gammel.  Skab et lækkert studiemiljø på jeres bibliotek med Habi®Caves stående rundt omkring, som kan invitere biblioteksbrugerne til ro og fordybelse. Habi®Cave er både ideel til at få ro til at fordybe sig i studiematerialet eller i en god bog, men kan også bruges, hvis man trænger til et afbræk fra studiestoffet.

PRIVAT / LIVSSTIL
Habi®Cave er et dansk designmøbel – og samtidig hjemmets hyggeligste hule

Akustikmøblet finder især anvendelse i fællesrum, stuer og ungdomsværelser – og det flotte design inviterer indenfor til både ro og pause samt en hyggelig læse-/lyttestund i fredelige omgivelser, selvom resten af familien ser tv eller gang i andre aktiviteter i omgivelserne. I Habi®Cave reduceres lyden udefra med 33%. Samtidig forstyrres man ikke af øvrige sanseindtryk, da synsfeltet ligeledes reduceres for brugeren af stolen. Der kan monteres både lys og lyd i stolen, så lektier, en god bog eller lydbog kan nydes i det personlige stillerum. Det æstetiske og nordiske look, inspireret af den japanske papirfoldeteknik origami, passer flot ind i de private rammer. Da Habi®Cave let og hurtigt kan foldes foldes sammen eller samles, er det enkelt og kvikt at flytte den, hvis der er behov for det, - eller såfremt der er behov for at have den med i fx sommerhuset. Habi®Cave tilbydes i 25 farver, inklusiv 8 farver, som matcher den skandinaviske stil, så der er rig mulighed for at vælge Habi®Cave i farver, der passer perfekt til de foretrukne rammer.

Privat
bottom of page