SPECIALOMRÅDET – SKOLER OG INSTITUTIONER


SPECIALOMRÅDET – SKOLER OG INSTITUTIONER

HabiCave hjælper til både at forebygge og afhjælpe uro og koncentrationsbesvær, hos mennesker med opmærksomheds- og adfærds forstyrrelser

Vores omgivelser er med til at forme den måde vi agerer og interagerer på. Omgivelserne har betydning for vores trivsel, og vores evne til at være deltagende i fællesskaber. Samtidig er omgivelsernes udformning betydningsfulde for egne læringsprocesser og handlemuligheder i eget liv.
For at kunne deltage og interagere i hverdagen, har mennesker med særlige behov ofte brug for støtte til at sortere i udefrakommende indtryk. En støtte der kan hjælpe til at skabe ro i krop og hjerne og hjælp til at regulere opmærksomhedsniveauet.

HabiCave er udformet som en hule der nænsomt skærmer og omslutter brugeren.

Møblets rolige rum hjælper til at skabe tryghed, energi og parathed til at deltage i dagligdagens aktiviteter.
Hulen er akustikdæmpende og skærmende, hvorved brugeren vil opleve at både forstyrrende lyde og visuelle sanseindtryk fra omgivelserne reduceres. Desuden har hulens materiale en positiv effekt på akustikken i rummet hvori HabiCave placeres.
HabiCave er godkendt som hjælpemiddel af Socialstyrelsen med HMI-nr 128628

HABICAVES KERNEVÆRDIER