top of page

Hårup Skole, Habi®Cave i 3. klasse

Opdateret: 11. dec. 2023


”Den er go’ – for der er ro!”

Så kort og præcist beskriver elev i 3. klasse på Hårup Skole sin oplevelse af Habi®Cave, som klassen har anvendt i forbindelse med 2 ergoterapeutstuderendes praktisk på skolen.


De 2 studerende, Laura Mortensen og Emma Louise Pedersen, brænder for sanseintegration og børneområdet, så deres valg om praktiksted og fokus på børn og inklusion i folkeskolen gjorde, at de valgte at arbejde med observationer af adfærd blandt eleverne, særligt inklusionselever og med henblik på at øge trivsel og indlæringsmuligheder.


Habi®Cave blev anvendt i undervisningstiden, når eleverne lavede opgaver som krævede ro, fordybelse og koncentration. Sansemøblet gav en god håndfuld børn i klassen muligheden for at trække sig lidt og fordybe sig, uden at de behøvede at forlade lokalet, som ellers kunne være støjfyldt eller forstyrrende på anden vis.

En anden elev udtaler om Habi®Cave; ”Den giver meget ro, der er mindre larm inde i den. Har siddet med chromebook og lavet skolearbejde”.


Klasselæreren oplevede, at mange børn selv søgte hen i hulen og at den tydeligt gav eleverne en ro. Hun så en stor fordel i, at eleverne ikke behøvede at forlade klasselokalet, for at finde ro eller for at undgå forstyrrelse. Også de elever, som kunne være urolige, oplevede at finde mere ro i Habi®Cave. Stolen gav dem små ”opladningspauser”.


Læreren tilføjer, at det at man kan sidde 2 personer sammen i hulen også er en fordel, da man kan bruge den sammen med undervisningen, både til samarbejde og lærer og elev sammen.


De ergoterapeutstuderende konkluderede, at Habi®Cave har bidraget til at fremme inklusionen. At elever med behov for at blive skærmet fra stimuli, har draget stor nytte af at kunne sætte sig i stolen. De udtaler, at ”Det er genialt, at Habi®Cave afskærmer tilpas meget for støj og lysindfald, så eleverne kan fokusere på det, de sidder og læser eller laver på ChromeBook.


Møblet gav en god håndfuld børn i klassen muligheden for at trække sig, uden at de behøvede at forlade lokalet”.

1 visning0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page