LÆRINGSMILJØ – SKOLER OG INSTITUTIONER

LÆRINGSMILJØ – SKOLER OG INSTITUTIONER

Skab bedre trivsel og et bedre læringsmiljø med HabiCave

Vi ved, at vores fysiske rammer er med til at forme den måde, vi agerer og interagerer på. Derfor taler man i skoler og institutioner om rummet som den tredje pædagog eller lærer.

Når vi skal arbejde med inklusion og inkluderende læringsmiljøer, er det derfor nødvendigt at medtænke de fysiske rammer – de har nemlig en betydning for vores trivsel.

HabiCave giver et bud på, hvordan man kan skabe inkluderende fællesskaber, idet HabiCave fungerer som en hjælp til elever og lærere i en travl skoledag, og understøtter forskellige behov og læringsprocesser hos eleverne.

“HabiCave inviterer til ro, hygge og omfavnelse”

En akustikdæmpende hule

HabiCave er en akustikdæmpende hule, som giver det enkelte barn mulighed for at trække sig for en kort stund samtidig med, at barnet stadig kan føle sig som en del af fællesskabet. Lydniveauet inde i HabiCave er testet til at blive reduceret med en tredjedel i forhold til omgivelser, hvilket kan skabe ro hos et overstimuleret barn.

For det sensitive, mere introverte barn, giver HabiCave muligheden for at få en pause fra at være “på” samtidig med, at barnet kan bruge hulen til at lade op i og blive klar til at tage imod ny læring.

For barnet, som har svært ved at finde ro, fungerer HabiCave som et hjælpemiddel til at berolige barnet.

Fælles for alle børn er, at et micro break i HabiCave giver ro til fodybelse og er med til at sansemodulere og skabe et rum, hvor der er plads til bare at være.

Det er bevist, at micro breaks i hverdagen kan være med til at minimere stress og ‘ge vores evne til at fokusere. Store klasser med børn, som har forskellige behov, gør det svært at skabe optimale rammer for den enkelte elev, og her er HabiCave iddel, idet den er et godkendt hjælpemiddel, der inviterer til ro, hygge, og omfavnelse.

HABICAVES KERNEVÆRDIER